Published
15 november 2016
Location
Den Haag, Netherlands
Category
 
Job Type
HRM  
Status
vervuld
Standplaats
Den Haag
Branche
Not for profit
Opleidingsniveau
Universitair
Salarisindicatie
Maximum van € 7.471,02 bruto per maand

Description

Onze opdrachtgever is de provincie Zuid-Holland. In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 ‘Slimmer, schoner en sterker’ van het College van GS is de visie opgenomen dat de provincie als middenbestuur nog sterker moet anticiperen op de veranderingen in maatschappij, economie en bestuur. De bestuurlijke opgaven rondom regionale samenwerking, schaalgrootte, bestuurskracht van gemeenten en vormgeving interbestuurlijk financieel toezicht (IBT) vragen om een organisatie die meer opgavegericht werkt en multischaligheid stelt boven territoria. Binnen de Directie Concernzaken is de vacature van Manager Personeel &Organisatie (4 afdelingen, ca. 90 fte) vacant. Van het nieuwe hoofd van deze afdeling wordt een stimulerende en sturende rol verwacht, modern leiderschap en ambitie om als spil tussen management, medewerkers, bestuurders en medezeggenschap te fungeren.

Arbeidsvoorwaarden

Naast een veelzijdige en uitdagende functie biedt de Provincie Zuid-Holland goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De functie is gewaardeerd in schaal 16 (Afdelingshoofd) van Fuwaprov, met een maximum van € 7.471,02 bruto per maand, exclusief Individueel Keuze Budget (IKB) waarmee verschillende op geld te waarderen arbeidsvoorwaarden kunnen worden omgezet in een budget vrij te besteden. prima pensioenregeling.

Functieomschrijving

De ideale kandidaat is een gezaghebbend manager die proactief en met ambitie nieuwe impulsen geeft aan het realiseren van de beoogde organisatieontwikkeling. Met de komst van de ideale kandidaat kan P&O zich herpositioneren, planmatig prioriteiten afwerken en zichtbaar waarde toevoegen aan de organisatiedoelen. Dat vraagt om een heldere manier van communiceren, ruggengraat en een stevige inspanning om de juiste balans te vinden tussen wat de organisatie moet, wil en kan. Tegelijkertijd vindt de operatie plaats in het hart van het openbaar bestuur, waar koersbepaling en uitvoering elkaar dagelijks raken. De nieuwe Manager P&O van provincie Zuid-Holland is de ultieme verbinder, op alle niveaus, en de verpersoonlijking van organisatiedoelen en organisatieontwikkeling. Met gevoel voor verantwoordelijkheid, urgentie én de menselijke maat ligt hier voor de juiste kandidaat een uitdagende klus, die slagkracht en inzet vraagt.
Speerpunten van P&O voor 2017 e.v. zijn als volgt samen te vatten:

o Vertaalslag van strategie van opgavengericht werken naar realisatie
o Strategisch ontwikkelen van de arbeidscapaciteit
o Flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden, incl. HR/IT instrumentarium en kwaliteitsborging
o Positionering van P&O als gewaardeerde sparring partner
o Verdere professionalisering
o Concretisering van de strategische HR prioriteiten
o Communicatie en samenwerking

Herkent u zichzelf in het bovenstaande profiel, stuur dan per e-mail uw curriculum vitae met korte motivatiebrief, onder vermelding van referentie 160068/NE, naar info@nassau-group.nl. De sluitingsdatum voor sollicitaties is vrijdag 9 december 2016.

Functie eisen


• overtuigende en doortastende communicatieve vaardigheden, zowel in presentatie, onderhandeling als in het relatiebeheer.

Competenties
Voor de functie van Hoofd P & O zijn de volgende competenties van toepassing: individu gericht leidinggeven, samenwerken, visie|conceptueel denkvermogen, plannen & organiseren, omgevingsbewustzijn, soepel schakelen tussen verschillende niveaus (communiceren en handelen) en besluitvaardigheid Deze competenties zullen tijdens het ontwikkelassessment worden getoetst.

Related Jobs

Consultant (Campus) Recruitment   The Hague, Netherlands
13 juni 2019
Supply Chain & Logistics Manager   Frankfurt am Main, Netherlands
7 mei 2019
Sales Director UK   London area, Netherlands
6 mei 2019
Country Director UK   London area, United Kingdom
6 mei 2019
Sales Manager Europe   Anywhere in Europe, Netherlands
6 mei 2019
Business Development Manager
Adviseur Public Affairs
Nieuwsbrief Nassau Group

Nieuwsbrief Nassau Group

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bedankt, u heeft zich aangemeld! Controleer uw e-mail inbox voor een bevestiging.