Career counseling & loopbaan oriëntatie

In het kader van de uitstroom van medewerkers die (in de toekomst) boventallig worden bevonden of wanneer kandidaten zelf op het punt staan hun werkroute te herzien, kan career counseling, ook wel loopbaanbegeleiding of loopbaanontwikkeling genoemd, een geschikte interventie zijn.
Hierin kan Nassau Group vanuit haar perspectief de juiste, persoonlijke begeleiding bieden naar een nieuwe stap in de toekomst. In verschillende biijeenkomsten zal de medewerker niet alleen de rode draad in de loopbaan ontdekken, maar wordt hij/zij gedwongen focus te bepalen wat hem/haar in staat stelt de gewenste stap in de toekomst te maken. Verschillende persoonlijkheidsvragen en presentatievaardigheden vormen de bouwstenen van dit traject. Het persoonlijk manifest dat aan het eind van het traject wordt uitgereikt, vormt een helder overzicht van zijn/haar talenten, valkuilen, kwaliteiten, ware ambitie en mogelijkheden. Career counseling beslaat een periode van 6 – 8 weken, waarbij de sessies maximaal 2 uur
duren. De sessies hebben steeds het karakter van een 1-1 gesprek, waarin verschillende bouwstenen aan de orde komen. Na afloop van al de bijeenkomsten wordt het persoonlijk manifest ingebonden tot een integraal document.

Bouwstenen van het traject:
Intake: Het intakegesprek is zonder kosten en dient ter kennismaking.

Assessment: Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Interview over carrièreverloop
 • Nadere analyse van de OPQ (Occupational Personality Questionnaire) waarin het persoonlijkheidsprofiel is uitgewerkt op basis van een actueel zelfbeeld, in relatie tot professionele kennis, kunde en ervaring.
 • Inzicht in voorkeursrollen binnen een team
 • Inzicht in motivatie en drijfveren
 • Competentiespiegel
 • Inzicht in leiderschaps- en medewerkersstijlen

Rode draad in Loopbaan & Leven
Deze bijeenkomst geeft inzicht in de patronen die u in uw leven heeft opgebouwd. U kijkt objectief naar uw leven. Welke toevalligheden spelen een rol? Wat zou, aan de hand van uw levenspatroon, een logische volgende stap kunnen zijn?

Definiëren van uw talent
Uw talent omvat alles wat u kunt, het volle vermogen dat in u schuilt om iets tot stand te brengen waar een ander wat aan heeft. Het is uw middel om als individu het verschil te maken. Datgene waarin u zich onderscheidt van anderen en dat u uniek maakt. CV en verkenning arbeidsmarkt.
Samen met een ervaren Consultant van Nassau Group inventariseren wij uw ambitie en kansen op de arbeidsmarkt. Samen brengen wij in beeld in welke branches, bij welke organisaties en in welke omgevingen u de focus van uw sollicitaties gaat aanbrengen.

Presentatie- en Sollicitatietraining
Doel is om de persoonlijke presentatiekwaliteiten te verbeteren en te optimaliseren. Dit gebeurt o.a. met gebruik van een videoregistratie. Het uitgangspunt is om de kansen tijdens sollicitatiegesprekken te maximaliseren door zich bewust te zijn van de eigen uitstraling. Hoe kom ik over, waar liggen de accenten en hoe kan ik het gesprek daarheen leiden.

De volgende punten komen aan de orde:

 • De kernboodschap: wat wil ik uitdragen?
 • Presentatietechnieken (houding, persoonlijke uitstraling, intonatie, stemgebruik, presentatie)
 • Persoonlijke performance
 • Kort en bondig formuleren
 • Sollicitatiegesprek en telefonisch vraaggesprek, nabootsing praktijk op het eigen, professionele terrein

Social Media & Personal Branding
Het inzetten van social media werkt heel goed voor het zoeken naar een nieuwe baan. Wij leren u om ook door anderen gevonden te worden. Social media biedt tools die u kunnen helpen u beter zichtbaar te maken, uw expert status te kunnen delen, relaties te vinden en/of te behouden.

 • Kennis van LinkedIn, Twitter, Facebook voor zakelijk gebruik, bloggen, Google+ en Pinterest
 • U weet uzelf neer te zetten als Personal Brand middels Social Media
 • U weet slim om te gaan met verschillende vacaturesites en bent goed vindbaar

Coaching to the job
Na dit traject kan er behoefte bestaan aan persoonlijke begeleiding. Dit is te realiseren door middel van telefonische/online of 1op1 coaching.

Te denken valt aan:

 • Sparren over kernachtige sollicitatiebrieven
 • Sparren over juiste onderbouwing motivatie
 • Sparren in verband met een aankomend sollicitatiegesprek

Coaching in the job
Sparringsmomenten tijdens het eerste jaar van de nieuwe betrekking.

Diensten

Executive search
& Selection

HR
Consultancy

(Team)
Assessment

Coaching

Training &
Development

Career counseling &
Loopbaan OriËntatie

Nieuwsbrief Nassau Group

Nieuwsbrief Nassau Group

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bedankt, u heeft zich aangemeld! Controleer uw e-mail inbox voor een bevestiging.