Coaching

Na een kennismaking wordt gestart met een onderzoek naar de vraag achter de vraag. Waar is het u echt om te doen? Wat is er daadwerkelijk nodig? Tijdens het kennismakingsgesprek wordt het doel van het traject bepaald. Indien er sprake is van een ‘klik’ volgt, indien gewenst en noodzakelijk, een triadegesprek. Een coachingstraject duurt meestal maximaal 6 maanden. In deze periode staat het ontwikkelen van zelfreflectie, zelfsturing en zelfmanagement centraal.Wij zijn in onze aanpak zakelijk en persoonlijk, confronterend maar ook hartelijk, uitnodigend en uitdagend. Tussen de gesprekken door werken wij met praktijk opdrachten. Dit doen we om het geleerde beter te borgen. Tijdens de gesprekken door is er dan ook contact met de coach middels e-coaching. Op deze wijze houdt de coach een vinger aan de pols met de coachee en kan eventueel bijgestuurd worden.

Dit alles staat bij de coaching in directe relatie tot de coachingsvraag van zowel de coachee als die van de opdrachtgever. Deze vraag/vragen worden in een eindgesprek (eventueel met opdrachtgever en coachee) geëvalueerd en van eventuele vervolgstappen voorzien.

Thema’s waarop wij regelmatig coachen zijn:

 • Zichtbaarheid verbeteren
 • Zelfvertrouwen verhogen
 • Omgaan met conflicten
 • Stevigheid/ overtuigingskracht tonen
 • Verhogen van sensitiviteit en inlevingsvermogen
 • Omgaan met weerstand
 • Assertiviteit verbeteren
 • Beter samenwerken
 • Effectiever communiceren
 • Authenticiteit vergroten

Veiligheid, integriteit, respect en vertrouwen zijn belangrijke uitgangspunten voor onze werkwijze. Wij hanteren de ethische code van de EATA/ITAA.

Next level coaching:

 • Management team begeleiding|coaching
 • Executive coaching
 • MD implementatie
 • Wat is nodig om de organisatie zo in te richten dat doelen realistisch en haalbaar?
 • Is de huidige structuur geschikt om doelen te bereiken?
 • Beschikken de medewerkers over de juiste competenties in de juiste combinatie?
 • Hoe staat het met de balans tussen de behoeften van de organisatie en de individuele aspiraties van de medewerkers?

Diensten

Executive search
& Selection

HR
Consultancy

(Team)
Assessment

Coaching

Training &
Development

Thuis in onderwijs

Nieuwsbrief Nassau Group

Nieuwsbrief Nassau Group

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bedankt, u heeft zich aangemeld! Controleer uw e-mail inbox voor een bevestiging.