Training & Development

Nassau Group koppelt mensen aan bedrijfsdoelstellingen. Daar waar de match nog niet optimaal is zetten wij kortdurende, op maat gemaakte effectieve trainingen in. Wij werken sterk ervaringsgericht en hanteren hierbij een verhouding van 80% doen en 20% theorie. Vaardigheidstrainingen, duren, afhankelijk van maat en behoefte, tussen 2 en 5 dagen. Teamtrainingen tussen 3 en 4 dagdelen.

Naast het maatwerk dat Nassau levert, treft u hierbij een overzicht van vaak uitgevoerde trainingen:

Beïnvloedingsvaardigheden
Elkaar beïnvloeden, we doen eigenlijk de hele dag door! In al het contact met anderen is wat en hoe je iets zegt namelijk van grote invloed op de reactie van de ander. Communiceren kunnen we allemaal. Maar effectief communiceren is lastiger: niet alleen zenden, maar er ook voor zorgen dat de ander voor de boodschap open staat, accepteert en ernaar handelt. Dan pas is communicatie succesvol. Het is daarom belangrijk de taal van de ander te spreken: doelgerichte mensen spreken een andere taal dan structuur georiënteerde of sensitieve mensen.

In deze training leer je de benodigde vaardigheden en technieken om sneller en effectiever invloed te kunnen uitoefenen in uiteenlopende situaties.

Leiderschap
Leiderschap in de 21e eeuw vraagt om een combinatie van lef, zelfinzicht, daadkracht, omgaan met onzekerheid, organisatiesensitiviteit, coaching (los durven laten) en strategische vaardigheid. In deze training worden deelnemers getoetst op deze leiderschapsvaardigheden en aan de hand van eigen casuïstiek en/of bedrijfssituaties wordt gewerkt aan de persoonlijke leerdoelen.

Na afloop van de training hebben deelnemers een sterker bewustzijn van hun leiderschapsstijlen en kunnen deze effectiever inzetten.

Situationeel Leidinggeven (open inschrijving)
In het najaar van dit jaar starten wij een vernieuwde training leidinggeven. Je bent beginnend leidinggevende of een leidinggevende die zich verder wil ontwikkelen. In de training Situationeel leidinggeven kan je werken aan het versterken van jouw vaardigheden. De training is praktisch en gaat over jouw situatie. Je ontwikkelt gespreksvaardigheden en krijgt inzicht in hoe je kan aansluiten bij zowel organisatie als medewerkers en team. Open inschrijving – klik hier voor meer informatie en het aanmelding formulier >>

Eerste hulp bij werkdruk
De eerste signalen van werkdruk: spanning in het lichaam, pijnlijke nek en schouders, hoofdpijn, last van de maag, geïrriteerd, niet veel plezier in het werk meer, slecht slapen, blijven piekeren. Die signalen kun je misschien een paar weken negeren, maar daarna begint het toch een serieuze zaak te worden. Het zijn signalen van te veel druk op het lichaam en te veel druk kan ernstiger klachten gaan opleveren, niet alleen vermindering van effectiviteit op het werk, maar ook meer spanning onderling, minder communicatie, meer stress thuis. Tijd dus om aan de bel te trekken.

In onze workshops “Eerste hulp bij werkdruk” leren medewerkers de signalen van werkdruk beter en eerder te herkennen. Ze leren wat de oorzaken van stress zijn, wat de verschijnselen zijn en hoe je je ertegen moet wapenen. Want de medewerker zelf moet leren hoe hij/zij wat kan veranderen. Meer informatie >>

Impact met Emotionele Intelligentie (open inschrijving)
Balans tussen voelen, denken en doen. Emotioneel intelligente mensen zijn zich zowel bewust van gevoelens van plezier en kracht als van pijn en zorg. Ze creëren hun eigen succes, maar hebben ook oog voor anderen. Ze staan open voor nieuwe impulsen, maar laten hun leven niet volledig door hun  gevoelens regeren en ze nemen verantwoordelijkheid  voor het effect van hun gedrag bij anderen. Kortom, zij hebben, wat wij noemen, voelen, denken en doen in balans gebracht. Mensen met een hoog ontwikkelde emotionele intelligentie hebben impact en een grote gun-factor. Ze kunnen moeiteloos switchen tussen empathie, overzicht en daadkracht, tussen hart, hoofd en handen.

Werken met emotionele intelligentie wordt verzorgd in trainingsverband (Klik hier voor meer informatie en het aanmelding formulier >>) of op individuele basis en in teamverband.

Strategische vaardigheden|
Voor veel medewerkers in organisaties is het moeilijk om lastige situaties in het werk (met interne of externe klanten, met medewerkers of mensen hoger in de hiërarchie) vanuit een breder perspectief te benaderen. Vaak richten ze zich op die ene persoon die hen blokkeert.

In deze training leren deelnemers het bereiken van doelen te zien als een schaakspel, waar niet alleen meerdere schaakstukken deel vanuit maken, maar waarin ook het onderzoeken van de diepere drijfveren van de ander belangrijk is, evenals strategisch inzicht.

In vijf stappen leren deelnemers het strategisch spel in organisaties spelen.

Feedback en interne communicatie
Weinig mensen onderkennen het grote verschil dat kan optreden tussen hun goede intenties en de frustrerende effecten die dat op de ander kan hebben. Vandaar dat het voor veel mensen lastig is om feedback te ontvangen (“Ik doe zó mijn best!” of: “Ik bedoelde het goed!”) Veel mensen verwarren feedback op gedrag met kritiek op de persoon. Veel mensen zijn bang dat ze de ander kwetsen wanneer ze feedback geven. Maar feedback is in principe een uiting van hulp: “Ik weet dat je het kunt, maar nu ging het blijkbaar even mis. Zullen we er samen eens naar kijken?”

Na afloop van de training kennen de deelnemers de regels van feedback geven en hebben uitgebreid geoefend om deze op de juiste manier in te zetten en te gebruiken.

Teamcoaching en teamontwikkeling
Teams kunnen ongelooflijk ondersteunend zijn in het behalen van doelen en het verbeteren van de werksfeer, maar er kunnen ook haperingen ontstaan: oude geschiedenissen die een eigen leven beginnen te leiden, teamleden die slecht aanspreekbaar zijn, onduidelijke taakverdeling, werkdruk… Wanneer je niet uitkijkt, kunnen deze aspecten een negatief effect op de team-output krijgen.

Wij werken met verschillende methodieken. Zo is Insights Discovery een mooi instrument om niet alleen meer inzicht in jezelf te krijgen, maar ook meer begrip te krijgen voor de verschillen onderling. Dit instrument zet vooral in op meer begrip en betere communicatie binnen het team. Het is een veilig manier om met elkaar hierover in gesprek te gaan en met elkaar de verbinding op te zoeken.

Daarnaast werken wij veel met een teamscan, gebaseerd op het thema vertrouwen. Deze scan meet op anonieme wijze 6 thema’s die de leidraad vormen voor het vervolg van het traject. Als deze 6 thema’s op orde zijn, is het team in staat om vanuit vertrouwen samen te werken.

Gesprekstechnieken
Deze training is geschikt voor leidinggevenden die hun kennis en vaardigheden willen oppoetsen als het gaat om functioneringsgesprekken, slecht nieuwsgesprekken, beoordelingsgesprekken en verzuimgesprekken. Door tijdsdruk ontstaat het risico dat er ‘lijstjes’ worden afgewerkt, maar waar blijft het wezenlijke gesprek?

Na afloop hebben deelnemers vaardigheden in huis om zodanig gesprekken te voeren dat de medewerker zich gezien en gehoord voelt.

Presentatietechnieken
Hoe vertel je enthousiast over je bedrijf, je product en je aanpak? Hoe kom je over als je een groep moet toespreken? Wat is een goede presentatietechniek voor jou? Hoe ben je interactief met je publiek?
Tijdens deze training leer je de bouwstenen voor een goede presentatie kennen en te gebruiken. Je kijkt naar je eigen performance (houding, adem, stem en articulatie) want we maken filmopnames. Ben je goed verstaanbaar, hoe klinkt je stem, kom je enthousiast over? Allemaal zaken waarnaar we kijken en waarvoor je verbeterpunten krijgt aangereikt.
Na afloop van de training ben je je bewust van je houding en uitstraling voor een grote groep en weet daarmee te spelen.

Media training
Heb je regelmatig te maken met de pers? Krijgt jouw communicatieafdeling vaak verzoeken om voor de camera uitleg te geven? Dan is het handig om te weten hoe journalisten te werk gaan. Waarvoor komen ze wel en waarvoor niet? Tijdens de mediatraining oefenen we praktijksituaties voor de camera met de microfoon én met een bekende journalist. Zo leer je op een ontspannen en open manier te reageren op de kritische insteek waarmee de journalist je benadert. We oefenen de verschillende werkwijzes van de journalist. Zo oefenen we het radiointerview, de korte quotes voor het journaal, het uitgebreide achtergrondartikel in de krant, het telefonische interview voor de lokale omroep en het vraaggesprek in de talkshow. Tijdens de training gebruiken we een map met theorie en aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Alles wordt gefilmd, dat kijken we samen terug en we bespreken do’s-and-dont’s.
Na afloop ontvangt iedereen een persoonlijk advies en weet je om te gaan met, de soms lastige vragen van journalisten. Je bent voorbereid op spreken voor de camera en je kunt omgaan met alles wat er tegelijk op je afkomt zodra je de pers te woord staat.

Selectiegesprekken en interview technieken
Gedurende de dag zal theorie worden aangereikt waarna deze meteen wordt toegepast in oefeningen. Deelnemers krijgen verschillende voorbeelden die gebruikt kunnen worden in selectie gesprekken. Met een trainingsacteur worden meerdere selectiegesprekken nagebootst. In deze training behandelen we STAR-methode. Met behulp van deze methode wordt tijdens de selectie het gedrag van kandidaten scherp in beeld gebracht. U leert te zoeken naar de kritieke situatie om vervolgens de taken, acties en resultaten daarvan boven tafel te krijgen. Welk gedrag, welke competenties zijn essentieel in de functie waarvoor u een kandidaat moet werven. En een laagje dieper: welke overtuigingen en drijfveren heeft een kandidaat?

Leer hier onze trainers kennen: Sonja Koning,  Sjaak Overbeeke, Maria de BruijnRogier Kappen en Izaira Kersten.

Diensten

Executive search
& Selection

HR
Consultancy

(Team)
Assessment

Coaching

Training &
Development

Thuis in onderwijs

Nieuwsbrief Nassau Group

Nieuwsbrief Nassau Group

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bedankt, u heeft zich aangemeld! Controleer uw e-mail inbox voor een bevestiging.